Свободни места за Ясла и Първа група

Translator
 
 
 
 
Разполагаме със:
  🎈Три групи до 12 деца.
  🎈Три зали за обучение.
  🎈Просторен двор с различни дейности.
  🎈Голяма зимна градина.
  🎈Две спални.

  🎈Собствен паркинг.
  🎈Медицински специалист.

Предлагаме:
  🎈Целодневна грижа от 8:00-18:30.
  🎈Храна от лицензирана детска кухня.

  🎈Арт дейности и занимания.

💡Работим по образователна програма, съобразена с възрастта на децата