fbpx

Психологическо консултиране за деца и юноши

viber_изображение_2023-06-07_20-12-00-430

Същност и цели на психологическата подкрепа

Индивидуалната психологическа подкрепа е насочена към постигане на оптимално психическо и физическо здраве и е основана на принципа за конфиденциалност, уважение към личността на детето и неговите родители, както и поставяне на интересите им като приоритет.

Детско - юношеско консултиране

Индивидуално консултиране на родители

 1. Запазване на час за консултация.
 2. Индивидуална консултация с родители.
 3. Диагностика и пряка работа с децата

Предупредителни знаци, че вашето дете се нуждае от психологическа подкрепа:

 • Променливи настроения.
 • Преобладаващо чувство на тревожност и притеснение.
 • Постоянен гняв и недоволство.
 • Прояви на неприемливо поведение.
 • Предпочитание да бъде само, а не в компанията на приятели или семейство.
 • Неспособност да се концентрира в различни дейности.
 • Агресивни прояви.
 • Дефицити в когнитивни умения, които включват памет, мислене, фина моторика
  и обща моторика.
 • Трудности в общуването и нарушение на социалните умения.
 • Психологическото консултиране е насочено за деца и юноши от 3г. до 18 г. възраст
 • Психологическото консултиране и методите, които се използват са изцялосъобразени с възрастта и потребностите на детето, като преминават подформата на игра, творчество или разговор.
 • 40 лв./час за деца
 • 50 лв./час за родители
Продължителност – 45 минути

Родителите получават регулярно обратна връзка от срещите ни с детето, като се
дават насоки за работа и в семейната среда.

Свържи се нас на телефон:

Надежда Стоянова